Leidinggevenden

Doelgroepen:

  • teams zelf (beginnend en gevorderd in samenwerking)
  • teamleiders, leidinggevenden die hun team verder willen ontwikkelen
  • trainers, coaches en consultants (bij teamontwikkeling, training en teambuilding)

Waarom juist dit bordspel kopen?

Sterrenteam is een erg leuk en leerzaam spel met een competitief element; wie het eerst de 5 kleuren sterren heeft verdiend, heeft gewonnen. Het is geenszins een oppervlakkig spelletje en nodigt zeker ook uit tot diepgang!!

Het spel is opgebouwd rondom dagelijkse gebeurtenissen (120 situaties) die in deze doelgroep heel herkenbaar zijn: erkenning krijgen, communicatiestoringen, assertiviteit, machtsverhoudingen, irritaties in werkverhoudingen en normen en waarden in de groep. Het spel nodigt uit om over deze situaties vanuit verschillende invalshoeken (gevoel, ratio en doen) met elkaar in gesprek te gaan.

De te verdienen sterren worden door de tegenspelers toegekend waarbij de beslissing met feedback onderbouwd moet worden.

Het spel wordt gespeeld met maximaal 6 spelers of spelersteams.

Wat bereikt u met het spelen van het spel en wat kunt u als spelleider beïnvloeden?

1. de samenwerking wordt bespreekbaar gemaakt en is daardoor te beïnvloeden
2. men leert elkaar op een andere manier kennen en waarderen
3. men leert elkaar te bevragen in plaats van meteen te oordelen
4. men leert op een speelse manier feedback geven
5. er komt verdieping in de samenwerking en het maakt ruimte voor kwaliteitsverbetering
6. er kan een cultuurverandering bewerkstelligd worden
7. er komt een grote mate van (h)erkenning in de werkpatronen en waar nodig kunnen die doorbroken worden
8. het team focust niet alleen op taakgericht werken, maar richt zich meer op het ‘hoe’ van het samenwerken
9. het gericht gebruik maken van een positieve benadering (complimenteren)
10. een mooie opstap creëren naar intervisie
11. de teamleden leren trots te zijn op zichzelf en hun individuele en gezamenlijke prestaties

Veel plezier!

Reacties zijn gesloten.