Speltips

Het bord en de start:

 • Schud de kaartjes met de vraagtekens.
 • Kies een spelleider.
 • Maak met elkaar tijdsafspraken over hoelang je maximaal over een vraag of situatie mag doen. De spelleider kan deze tijd bewaken.
 • Als er een beperkte speelduur ter beschikking is, spreek dan met elkaar af hoelang je wilt spelen, diegene die de meeste sterren heeft is de winnaar.
 • Je mag overal beginnen en je pion kriskras over het bord bewegen.
 • Heb je een ster verdiend doe deze dan om het pionnetje, zo verzamel je de 5 verschillende kleuren sterren.
 • Spreek met elkaar af of je meerdere sterren van eenzelfde kleur mag verdienen.
 • Bepaal wie mag beginnen.
 • In ieder geval worden de BLAUWE STER kaartjes voorgelezen door de speler links van degene die aan de beurt is. (het antwoord op de kennisvraag staat namelijk op het kaartje!)
 • Voor de overige kaartjes is er een vrije keus wat dit betreft. Het verdient aanbeveling om de situatiekaartjes –rood, groen en oranje- (na eventueel voorlezen) te laten bij degene die de situatie krijgt voorgelegd.

Het spelen:

 • Speel met minimaal 3 (inclusief spelleider) en maximaal 6 individuele spelers. Is de groep groter, bijvoorbeeld 8 deelnemers, maak dan 4 teams van 2. Zorg in het werken met teams wel dat iedere deelnemer aan bod komt.
 • Bij grotere groepen vanaf 15 personen kun je de groep verdelen in een binnenkring en een buitenkring. De buitenkring krijgt bijvoorbeeld een observatieopdracht. Zij kunnen ook beoordelen of een speler de ster heeft verdiend.
 • Bij een beginnende groep of beginnend team kan de nadruk meer liggen op het halen van de sterren. (de competitie) Als men het spel meerdere keren met dezelfde groep speelt, zal blijken dat de competitie een steeds minder belangrijke rol gaat spelen en dat men beter in staat is met elkaar het gesprek aan te gaan in gesprek te gaan.
 • Het is echter de bedoeling om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen door meer te vragen en vooral dóór te vragen.
 • Er valt niet te onderhandelen over het kaartje dat getrokken wordt. Kan men er niets mee dan is de beurt voorbij en verdient men geen ster. (Het lot bepaalt)

Sterrenteam en de rol van de spelleider:

 • Bij de jongerenversie is het goed om de jonge spelleider mee te laten spelen. Hij/zij heeft wel als extra taak de kwaliteit van de feedback te beoordelen en de tijd te bewaken.
 • Als spelleider buiten de groep (coach, trainer, mentor, begeleider, intervisor) is het belangrijk dat je doorvraagt en prikkelend kunt zijn.
 • Verbinding maken met de eigen praktijk kan helpen om tot discussie te komen.(Heb je dit zelf wel eens meegemaakt en hoe ging dat dan?) Op dat moment ben je ook de gespreksleider en dan wordt het competitie-element in het spel ondergeschikt.
 • Je kunt vooraf een selectie maken in de situatiekaartjes zodat het zeker is dat zaken die spelen in het team of in de groep ook in het spel aan bod komen.
 • Bevorderen van openheid in de groep. Leg het proces in het spel af en toe stil om het ‘hier-en-nu’ te bespreken. Wat zie je gebeuren en wat blijft er nog onuitgesproken? BELANGRIJK: Geef complimenten als er openheid is om het goede gedrag te bevorderen!
 • Benoemen van normen en waarden in een groep. Bijvoorbeeld: na één ronde sta je als trainer of docent stil bij welke situaties en gedragingen er zijn gepasseerd en wat hebben we hierin gehoord en wat zegt dit over onze normen en waarde in het team? Suggestie voor de spelleider om dit op een flap te noteren. De volgende ronde wordt gespeeld en wederom volgt een moment waarop ter sprake komt wat dit zegt over de normen en waarden in de groep. Vraag naar aanleiding van de notities op de flap wat de groep wil met deze normen en waarden.
 • Let bij de RODE sterren op of inderdaad het primaire gevoel wordt benoemd of dat men gaat redeneren wát men eventueel zou kúnnen voelen. Vooral volwassenen vinden dit nog wel eens lastig.
 • Als gespreksleider is het belangrijk dat je oog hebt voor de deelnemers: 

  – is men actief betrokken?

  – wat wordt er gezegd en hoe belangrijk of relevant is dit voor deze groep)?

  – is er gelijkwaardigheid (zonder oordeel luisteren)?

Sterrenteam diverse werkvormen:

 • Als kennismakingsspel: Als deelnemers elkaar nog niet (goed) kennen is het juist leuk om elkaar te bevragen en oprecht nieuwsgierig te zijn. Men gaat dan uiteraard nog niet zo de diepte in.
 • De vaardigheid ‘actief luisteren’ kun je extra benadrukken door verschillende deelnemers extra taken te geven door bijvoorbeeld: een deelnemer vraagt dóór, een andere deelnemer vat kort samen wat er is verteld.
 • Het bevorderen van doorvragen. Je speelt het spel met een handicap: Er mag geen “waarom”-vraag gesteld worden. (Geen aanval-verdediging!) Dit dwingt de deelnemers om andere vragen te bedenken. Geef eventueel hulpwoorden om open vragen mee te beginnen (wie, wat, wanneer, hoe, waar, welke).
 • Bevorderen van geven en ontvangen van feedback. Voor beginners helpt het om met positieve feedback te beginnen (complimenten). Kennen de deelnemers elkaar al langer en is de sfeer veilig genoeg dan kan er direct en op verschillende manieren feedback worden gegeven.

Reacties zijn gesloten.